Narzędia-Weterynaryjne.pl
Narzędia-Weterynaryjne.pl

Żywienie prosiąt w okresie okołoodsadzeniowym

Żywienie prosiąt w okresie okołoodsadzeniowym


  Anoreksja, czyli niechęć do pobierania paszy przez prosięta w momencie odsadzenia, jest głównym powodem zaburzeń przewodu pokarmowego występujących w wielu fermach. Okres okołoodsadzeniowy, w którym spożycie paszy wynosi 2% a jej koszt 5% kosztu paszy zużytej przez tucznika ma zasadniczy wpływ na opłacalność produkcji tuczników. Sposób żywienia prosiąt przed i po odsadzeniu decyduje o opłacalności lub nieopłacalności tuczu. Zmniejszenie kosztów produkcji o 0,05 euro/kg może dać oszczędność rzędu 18000 euro rocznie w chlewni na 200 loch. Koszt paszy stanowi największą pozycję w kosztach produkcji świń (około 55-65%), a cena 1 kg paszy i jej wykorzystanie przez zwierzęta, a więc tempo wzrostu i zużycie paszy na przyrost są podstawowymi warunkami opłacalności hodowli świń.Ograniczenie żywienia po odsadzeniu, w celu niedopuszczenia dobiegunek, zatrzymuje tempo wzrostu prosiąt i wykorzystanie paszy, a w konsekwencji doprowadza do braku kompensacji wzrostu po okresie ograniczenia.

Fot. 1 Żywienie odgrywa decydującą rolę w opłacalnoości chowu trzody chlewnej.

Celem produkcji prosiąt lub tuczników jest:
a) zmniejszenie zmienności produkcji i jej negatywnych konsekwencji ekonomicznych
b) utrzymanie stada na wysokim poziomie zdrowotnym
c) niedoprowadzanie do niedożywienia lub chorób, w wyniku których prosięta nie są w stanie nadrobić strat w późniejszym okresie życia (brak kompensacji wzrostu)
d) maksymalizacja zysku przy zachowaniu wysokiego poziomu dobrostanu zwierząt
e) maksymalnie możliwe ograniczenie negatywnego wpływu produkcji na ludzi i środowisko
Sześć zasad opłacalności produkcji świń:
a) optymalizacja potencjału genetycznego
b) żywienie prosiąt na maksymalnym poziomie po odsadzeniu /pod osłoną leków/
c) dążenie do osiągnięcia jak najszybciej dojrzałości układu trawiennego
d) opracowanie programu żywienia i profilaktyki dostosowanych do konkretnej sytuacji w stadzie i wprowadzenie monitoringu parametrów produkcyjnych i zdrowotnych
e) produkcja ciężkich i wyrównanych świń
f) zastosowanie w hodowli sprawnego systemu zarządzania stadem w oparciu o system ocen według średniej i zmienności /sigma/ (w statystyce sigma jest parametrem wyrażającym zmienność wyników procesu produkcji).
  Dla każdego procesu produkcji/fazy chowu,reprodukcji/ należy opracować idealny cel (założenia produkcyjne) na podstawie posiadanej genetyki i szeroko rozumianego środowiska, w tym żywienia, oraz przedziały tolerancji dla tych założeń (górna i dolna granica tolerancji). Celem produkcji efektywnej jest właściwe sprecyzowanie optimum ekonomicznego i takie prowadzenie zarządzania stadem, żeby odchylenie od punktów krytycznych, których nie powinno się przekraczać, było jak najmniejsze.
Każdy proces decyzyjny w zarządzaniu, który ma prowadzić do optymalizacji założonych celów w kierunku poprawy wydajności, należy poddać właściwej procedurze, na którą składa się: zdefiniowanie, ocena, analiza, poprawa, kontrola. O dojrzałości prosiąt do odsadzenia decyduje w większym stopniu masa ciała niż wiek. Żeby uzyskać świnie jak najcięższe w jak najkrótszym czasie, trzeba odsadzać prosięta o bardzo wyrównanej masie ciała. Homogenność tj.wyrównanie partii prosiąt i dojrzałość ich układu pokarmowego zależy wyłącznie od żywienia paszami wysoko strawnymi, które pozwalają na wykształcenie systemu enzymów trawiennych i właściwy rozwój flory jelitowej. Pasze dla prosiąt cechują się zawartością najlepszych komponentów, wysoką strawnością, smakowitością, właściwym włóknem pokarmowym, odpowiednią równowagą kwasowo-zasadową,starannie dobranym rodzajem białka mlecznego.

 

Fot. 2 Odpowiednie żywienie wpływa także na ograniczenie kosztów związanych z leczeniem.

System żywienia prosiąt przed i po odsadzeniu, preferujący ograniczenie paszy lub jej kosztów, powoduje obniżenie wyników tuczu poniżej potencjału genetycznego zwierząt i zmniejsza zwrot kosztów inwestycji o co najmniej 15 %.

Zachęcamy do zapoznania się z innowacyjnym programem żywienia prosiąt dostępnym na stronie www.zywienieprosiat.pl



Lek.wet.Andrzej Kiljański
Specjalista prewencji weterynaryjnej i higieny pasz
Specjalista żywienia zwierząt, techniki i technologii produkcji pasz
Specjalista chorób trzody chlewnej
 
 
Agrivet spółka jawna
64-316 Kuślin ul.Sczanieckiej 24
Tel. 061 4473013, fax 061 4473132
Tel.kom. 0-604 254125






Zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170) oraz zmianami z dnia 9.05.2007 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 662) za naruszenie praw własności poprzez kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie przedstawionych na stronach Veterynaria.pl, Vetforum.pl, Sklep.Veterynaria.pl treści bez zgody właściciela grozi grzywna oraz kara pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 5 (art. 115.1).