Narzędia-Weterynaryjne.pl
Narzędia-Weterynaryjne.pl
Reklama
Neutralizator - profesjonalny dezynfekant, pochłaniacz i neutralizator zapachów

Zalecenia profilaktyczne dla stada podstawowego trzody chlewnej

Zalecenia profilaktyczne dla stada podstawowego trzody chlewnej

 

1. Zakupu loszek dokonywać od wieku 6 miesięcy (o ciężarze ok. 100 kg) - jako jednorazowe zasiedlenie, lub sukcesywnie (z tego samego źródła) przezok. 4 miesiące (od 40 kg – 100 kg masy ciała) – więcej czasu na adaptację, aklimatyzację i wykonanie niezbędnych zabiegów weterynaryjnych (obserwacja, szczepienia, odrobaczanie, kolczykowanie, dokumentacja, selekcja, dezynfekcja).
2. Loszki i knurki powinny przebywać minimum 30 dni na kwarantannie (najlepiej 60 dni) w wydzielonym pomieszczeniu na peryferiach fermy, wcelu adaptacji i aklimatyzacji.
3. Od wieku 6 miesięcy - do pomieszczeń w których przebywają loszki - wprowadzić codziennie knura na ok. 30 minut w celu stymulacji dojrzewania.

 

Fot. 1 W hodowli trzody chlewnej coraz większą rolę odgrywa profilaktyka.

4. Do krycia przeznaczać loszki w wieku co najmniej 7,5 miesiąca i owadze minimum 120-130 kg, a które powinny pochodzić od plennych matek, jednak odchowywane w nielicznych miotach (6 - 8 loszek po zabraniu knurków do 48 godzin po porodzie).
5. Loszki kryć dopiero w trzeciej rui.
6. Żywienie loszek i knurków należy prowadzić ściśle według zaleceń specjalisty w zakresie żywienia świń.
7. Od 10 dni przed porodem do 14 dni po pokryciu podawać loszkom ilochom preparat multiwitaminowy z betakarotenem (Carovit S) / 25 gram dziennie na sztukę /.
8. Loszki i lochy umieszczać w porodówce na minimum 7 dni przed porodem, poddając je jednocześnie odrobaczaniu,odświerzbianiu i odwszawianiu wg zaleceń lekarza weterynarii jednym z preparatów (Ivomec, Dectomax).
9. Przed umieszczeniem samic w porodówce należy je dokładnie oczyścić, umyć i poddać skutecznej dezynfekcji wg zaleceń lekarza wet.(1 % roztwór Ecocid lub Virkon).
10. Na 2-3 dni przed porodem podawać samicom w wodzie lub paszy (na koryto) sól glauberską lub gorzką w ilości 50 gram na sztukę dziennie.
11. W ostatnich trzech tygodniach ciąży podawać dobrze zbilansowaną, wysokoenergetyczną paszę LK (dla loch karmiących) w ilości ok. 3,5 kg. W dniu porodu podajemy tylko pójło z otrąb pszennych, a od drugiego dnia po porodzie paszę LK do woli.
12. Co miesiąc wymieniać 3 % stada podstawowego, tzn. co 3 lata wymieniamy całe stado.
13. Na fermie należy stosować skuteczną identyfikację zwierząt oraz prowadzić na bieżąco pełną dokumentację w postaci kartoteki lub posługując się odpowiednim programem komputerowym (karty loch iknurów oraz grup technologicznych).
14. Ocenę fermy prowadzić na bieżąco co 7 dni na podstawie w/w dokumentacji
15. Lochy odsadzamy od prosiąt zawsze w czwartki, żeby krycie prowadzićod poniedziałku do środy włącznie, a porody przypadną na czwartki i piątki (a nie na dni świąteczne).
16. Na jedno stanowisko porodowe na fermie powinno przypadać 5 loch (np. na 80 stanowisk przypada 400 loch).
17. W ciągu roku na każdym stanowisku powinno być 13 wyproszeń.
18. Od każdej lochy powinno się odchować w ciągu jej życia 80-90prosiąt, podobnie jak z jednego stanowiska porodowego w ciągu roku.
19. W celu zapewnienia właściwego rytmu produkcji fermowej, należystosować synchronizację rui i porodów wg. zaleceń lekarza weterynarii ( Regumate, prostaglandyny ).
20. W celu skrócenia do minimum dni nieproduktywnych (locha luźna) należy stosować diagnostykę ciąży pomiędzy 24 a 28 dniem od pokrycia.
21. Należy dążyć do odchowania w miocie 10 prosiąt od lochy i osiągnięcia wysokiego wskaźnika wyproszeń (2,3-2,4).
22. Średni ciężar urodzonych prosiąt nie powinien być mniejszy niż 1,4kg (najlepiej 1,6 – 1,7 kg). Należy kontrolować przyrosty masy prosiąt w pierwszych 4 dniach po odsadzeniu lochy.
23. W celu zniszczenia / redukcji patogenów (chorobotwórczych bakterii, wirusów, grzybów, larw pasożytów, much) oraz poprawienia mikroklimatu (osuszenie i ograniczenie stężenia amoniaku) w chlewni, należy dwa razy w tygodniu posypywać posadzki kojców i korytarzy preparatem Agrisan w dawce 50 gram na metr kwadratowy.
24. Prosięta natychmiast po urodzeniu osuszamy przy pomocy czystego ręcznika lub w preparacie Vitapur (sucha kąpiel), a po zassaniu krwi z pępowiny obcinamy ją i odkażamy (Jodyna), oraz szlifujemy kiełki (szlifierka do ząbków) i kurtyzujemy ogonki (obcinacz gazowy), po czym niezwłocznie dosadzamy do wymienia lochy w celu szybkiego pobrania siary.
25. Na 2-3 dzień podajemy 200 mg żelaza w iniekcji (Ferran, Ferodex),oraz kastrujemy prosięta w sposób higieniczny.
26. Prosięta już od drugiego dnia życia powinny mieć zapewniony stałydostęp do świeżej, czystej i nie za zimnej wody do picia (minimum10ºC).
27. Prosiętom słabym, z niedowagą, przy licznych miotach i słabej mleczności loch, podajemy immunoglobuliny (Suiglobin) 1-2 ml na prosię, laktozę, glukozę, preparaty na bazie siary (Piglet Protektor), oraz probiotyki (Lactiferm).
28. Preparatów żelazowych nie podawać prosiętom z objawami biegunki, a zastosować witaminę E (20 mg na sztukę) na 1-2 dni przed iniekcją żelaza.
29. Dokarmianie prosiąt rozpocząć nie później niż 7 dnia życia dobrym, świeżym i smakowitym prestarterem (Prestarter Gold– Calcialiment). Karmić często (co 2 godziny) małymi porcjami.
30. Prosiętom w pierwszych dniach życia należy zapewnić właściwe warunki zoohigieniczne, tj. temperaturę 33ºC, brak przeciągów, minimum 0,3 metra kwadratowego powierzchni kojca i minimum 7 cm dostępu do karmidła.
31. Wszelkie szczepienia przeprowadzamy tylko u zwierząt zdrowych (brak klinicznych objawów chorobowych ), odrobaczonych,o dświerzbionych, w dobrej kondycji (odżywione i utrzymane ). Szczególną troską należy otoczyć lochy wysokoprośne, knury i prosięta do 25 kg m.c.
32. Należy dokładnie przeanalizować skład pasz pod kątem zawartości energii, aminokwasów strawnych, witamin (A, E, betakaroten, biotyna, kwas foliowy, askorbinowy, nikotynowy, betaina, karnityna), makro-, i mikroelementów (jod, selen, cynk, chrom, miedź,mangan, kobalt).
33. Do każdej paszy dla prosiąt, warchlaków i loch karmiących (LK) wprowadzić 1 % oleju rybnego lub roślinnego (10 litrów do tony paszy). Ograniczy to straty paszy, obniży pylenie, podniesie wartość kaloryczną mieszanki, obniży zużycie paszyna kg przyrostu, poprawi parametry tuczne, rzeźne i reprodukcyjne świń oraz wzmoże apetyt.

 

Fot. 2 Strategiczne znaczenie dla rozwoju prosiąt ma napojenie ich siarą w pierwszych 48 godzinach życia.

34. W okresie występowania much stosujemy oprysk obiektów roztworem preparatu bójczego (Agita, Trankinsec, Bitt,Penta) w miejscach gromadzenia owadów (ciepłe,  nasłonecznione powierzchnie ścian, framugi okien, drzwi, sufity). Sporządzamy 8 % roztwór preparatu Agita (100 g na800 ml wody). Otrzymany roztwór wystarcza na wykonanie zabiegu w pomieszczeniach o powierzchni 20 metrów kwadratowych tj. 50 m łącznie ze ścianami i sufitem.
35. Podstawowy program immunoprofilaktyczny obejmuje zapobieganie: różycy, kolibakteriozie, parwowirozie, mykoplazmozie. Zawsze dużo skuteczniejsze jest podanie szczepionki dwukrotnie niż jeden raz wcyklu. Odstęp pomiędzy iniekcjami musi wynosić minimum 2- 4 tygodnie. Wszystkie biopreparaty - szczepionki, surowice należy zawsze stosować według zaleceń lekarza weterynarii i producenta.
36. Knury młode, minimum 8-10 miesięczne, należy wykorzystywać dokrycia najwyżej dwa razy w tygodniu. W chlewniach reprodukcyjnych na każde 20- 25 loch powinien przypadać jeden knur. W okresie letnich upałów podawać knurom wraz z paszą witaminę C (kwas askorbinowy) w ilości 1-2 gramy dziennie (antystresowo).
37. W celu poprawienia zdrowotności stada poprzez poprawę warunków mikroklimatu chlewni (redukcja amoniaku) zaleca się ciągłe podawanie do wszystkich pasz preparatu z jukki (Deodorase) wilości 100 gram na tonę.
38. Na wszystkich etapach produkcji przestrzegać bezwzględnie zasady– całe pomieszczenie pełne, całe puste.
39. Nie mieszać ze sobą zwierząt z rożnych grup technologicznych.
40. Prowadzić bieżącą i końcową dezynfekcję, oraz dezynsekcję i deratyzację przy pomocy odpowiednio dobranych i zaleconych przez lekarza weterynarii preparatów i metod.
41. W chlewniach, w których występują swoiste, endemiczne choroby, należy opracować i stosować program ochrony zdrowotnej stada wraz z pełnym zakresem działań bioprewencji.
42. Na fermie prowadzić stały monitoring stada poprzez badania kliniczne, obserwację, sekcje, badania laboratoryjne, analizy dokumentacji w czasie systematycznych wizyt lekarza weterynarii– specjalisty /nie rzadziej niż raz w miesiącu/. Jest to niezbędne do podjęcia programu profilaktyki swoistej i terapii zakażeńi zarażeń mieszanych.
43. Należy przestrzegać wszystkich, dla określonej grupy wiekowej iprodukcyjnej, parametrów zoohigienicznych tj. temperatury, wilgotności, ochładzania, wymiany powietrza, gazów toksycznych i tlenu, zagęszczenia, dostępu do koryta i poidła, warunków legowiskowych, socjalnych i dobrostanu zwierząt.
44. Ze względów epizootycznych zaleca się wymianę części stada podstawowego raz, a najwyżej dwa razy w roku.

 

Lek.wet.Andrzej Kiljański
Specjalista prewencji weterynaryjnej i higieny pasz
Specjalista żywienia zwierząt, techniki i technologii produkcji pasz
Specjalista chorób trzody chlewnej


Agrivet spółka jawna
64-316 Kuślin ul.Sczanieckiej 24
Tel. 061 4473013, fax 061 4473132
Tel.kom. 0-604 254125

Zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170) oraz zmianami z dnia 9.05.2007 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 662) za naruszenie praw własności poprzez kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie przedstawionych na stronach Veterynaria.pl, Vetforum.pl, Sklep.Veterynaria.pl treści bez zgody właściciela grozi grzywna oraz kara pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 5 (art. 115.1).