Narzędia-Weterynaryjne.pl
Narzędia-Weterynaryjne.pl
Reklama
Neutralizator - profesjonalny dezynfekant, pochłaniacz i neutralizator zapachów

Napady drgawkowe

Czy są tak groźne jak brzmią? – konwulsje i napady drgawkowe u zwierząt towarzyszących

Napady to kliniczne manifestacje nadmiernych i/lub hipersynchronicznych wyładowań neuronalnych w mózgu. Mogą przejawiać się jako epizodyczne ograniczenie lub utrata świadomości , nieprawidłowe zachowanie ruchowe , zaburzenia psychiczne lub czuciowe lub objawy z autonomicznego układu nerwowego, takie jak ślinienie, wymioty, oddawanie moczu i kału.

Jakie mamy typy napadów?
Uogólnione – nieprawidłowe wyładowania elektryczne pobudzające obustronnie półkule mózgowe i zwykle wywołujące symetryczne objawy:
·    Uogólnione toniczno-kloniczne napady: obustronne symetryczne toniczno-kloniczne ruchy twarzy, szczęki, kończyn; zwierzę jest nieprzytomne ( oczy mogą być otwarte ) , leży na boku i często ślini się; wydala mocz i/lub kał
·    Inne odmiany uogólnionych ruchowych napadów : mogą być wyłącznie toniczne, kloniczne lub atoniczne i zwierzę może być w pełni świadome , zmienione mentalnie lub nieprzytomne; zwierzę często ślini się; wydala mocz i/lub kał
·    Brak napadów : ograniczona świadomość przy braku lub minimalnej aktywności ruchowej ; słabo poznane u zwierząt
Ogniskowe ( częściowe )  - nieprawidłowe wyładowanie elektryczne neuronów w ogniskowym obszarze mózgu; mogą występować asymetryczne ruchowe lub czuciowe objawy , takie jak drgania powiek , warg lub uszu albo uderzanie kończyną po twarzy lub jednej stronie rzadko występują epizody wymiotów lub biegunki; zwierzę może dziwnie się zachowywać, wyć , biegać bezcelowo lub krążyć w koło ( napady częściowe złożone lub napady psychomotoryczne )

Niektóre choroby podobne do napadów, które należy odróżniać:

  • Omdlenie – zwierzę z omdleniem typowo upada bez aktywności ruchowej przez krótki okres    ( 30-60 sekund ) i natychmiast dochodzi do siebie; może być potrzebne monitorowanie rytmu serca w czasie ataku ( monitor holterowski )
  • Ostry zespół przedsionkowy – zwierzę z ostrym zespołem przedsionkowym może niekontrolowanie przetaczać się , jest wyczerpane,  zwykle ma zachowaną świadomość i często występuje u niego przechylenie głowy i  oczopląs
  • Narkolepsja – ataki narkoleptyczne mogą wyglądać podobnie do omdlenia , ale związane są z pokarmem lub pobudzeniem i zwierzę można obudzić
  • Zaburzenia zachowania we śnie z szybkimi ruchami gałki ocznej (REM) – mimowolna aktywność ruchowa, występująca tylko podczas snu REM; zwierzę można obudzić
  • Epizodyczna dyskinezja – mimowolne ogniskowe skurcze mięśni , prawdopodobnie spowodowane zmianami w jądrach podstawowych lub rdzeniu kręgowym ; nie reaguje na leki przeciwdrgawkowe


Ważne pytania w wywiadzie chorobowym

Wywiad chorobowy jest często najważniejszym aspektem badania zwierzęcia z występującymi napadami, gdyż tylko właściciel obserwuje napady , a wyniki badania neurologicznego są często prawidłowe. Wywiad ma także olbrzymie znaczenie przy przygotowaniu planu diagnostycznego i terapeutycznego.
1.    Czy pierwszy napad pojawił się w okresie ostatnich kilku tygodni  czy miesięcy?

Zaburzenie pozaczaszkowe i objawowa padaczka mogą znaleźć się na wyższych pozycjach listy rozpoznań różnicowych , jeżeli napady zaczęły pojawiać się niedawno ; szansa występowania idiopatycznej i prawdopodobnej objawowej padaczki jest większa, jeżeli u zwierzęcia występowały przemijające napady przez wiele miesięcy i zwierzę było normalne między napadami
2.    Jak często występują napady? Czy są to epizody stanu padaczkowego czy klaserowe napady? Czy powtarza się charakter napadów?
Idiopatyczna lub prawdopodobna objawowa padaczka zwykle zaczyna się pojedynczym napadem i potem, po pewnym czasie, stopniowo pojawia się coraz częściej , często pogłębiając się do napadów klaserowych lub stanu padaczkowego. U wielu psów z długoterminowymi napadami występuje możliwy do przewidzenia okres występowania napadów ( np. co 4 tygodnie ). Częstotliwość napadów i ich charakter także wpływają na decyzję dotyczącą rozpoczęcia i rodzaju terapii przeciwdrgawkowej.
3.    Czy występuje okres zwiastunowy?
Jego opis. Czy właściciel może być ostrzeżony o zbliżającym się napadzie przez stale pojawiające się zmiany behawioralne , co umożliwiłoby zapobieżenie lub zmniejszenie aktywności napadowej poprzez podanie doodbytniczo , donosowo lub doustnie leków przeciwdrgawkowych. Czasami inne zwierzęta w domu wyczuwają okres zwiastunowy i mogą ostrzec właściciela.
4.    Jak wyglądają napady?
Uogólnione napady zwykle związane są z pozaczaszkowymi przyczynami i dziedziczną padaczką oraz okazjonalnie z objawową i prawdopodobną objawową padaczka. Ogniskowe napady i napady ogniskowe , które wtórnie uogólniają się , związane są z zaburzeniami wewnątrzczaszkowymi , podobnie jak objawowa i prawdopodobna objawowa padaczka. Napady ogniskowe , które zaczynają się od mięśni twarzowych i następnie uogólniają się z niewielką aktywnością ruchową , częściej występują u kotów niż u psów.
5.    Czy dostępne jest nagranie napadów lub czy właściciel może takie uzyskać?
Nagarnie epizodów na video może pomóc odróżnić napad id innych zaburzeń i o kreślić, czy są one symetryczne czy asymetryczne.
6.    Jak długo trwają napady?
Większość napadów trwa Kika sekund lub minut; ogniskowe napady mogą być krótkie , ale występować w formie klastrowych napadów.
7.    Czy występuje faza ponapadowa?
Jej opis. Zidentyfikowanie fazy ponapadowej może mieć ważne znaczenie przy potwierdzeniu napadów , ponieważ taka aktywność nie występuje przy omdleniach, narkolepsji lub zaburzeniach zachowania się we śnie z szybkim ruchem oczu (REM). Rzadko zdarza się, że będzie potrzebne zastosowanie sedacji u zwierzęcia ze względu na przedłużoną hiperaktywność w czasie fazy ponapadowej i czasem zwierzę może być agresywne. Takiego zwierzęcia nie należy niepokoić , aż do udostępniania tej fazy.
8.    Czy zwierzę jest normalne między napadami?
Jeżeli zachowanie zwierzęcia jest nieprawidłowe między wyraźnymi napadami , należy wtedy przypuszczać istnienie napadów spowodowanych zaburzeniami pozaczaszkowymi lub objawowej padaczki.
9.    Czy napady mają związek ze spaniem, karmieniem, głodowaniem , wysiłkiem lub stresującymi sytuacjami?
U niektórych psów z idiopatyczną padaczką lub prawdopodobną objawową padaczką mogą występować napady podczas spania, ale nie można ich obudzić, jak w przypadku zaburzeń behawioralnych z REM. Napady po jedzeniu mogą mieć związek z dysfunkcją wątroby. Napady podczas głodzenia , wysiłku lub stresu mogą być związane z hipoglikemią . Stresujące sytuacje mogą poprzedzać napady u niektórych psów z idiopatyczną lub prawdopodobną objawową padaczką.
10.    Czy napady występują po zastosowaniu pestycydów u zwierzęcia lub w jego środowisku?
U niektórych psów z padaczką występują napady po narażeniu na stosowane miejscowo lub w środowisku pestycydy, które nie powodują zaburzeń u normalnych zwierząt. Należy zapytać właściciela, czy jest związek między napadami , a opryskami w domu i na wybiegu lub stosowaniem leków pasożytobójczych.
11.    Jaki jest stan szczepień zwierzęcia?
Nie w pełni zaszczepione zwierzęta mogą mieć napady związane z wirusami nosówki lub wścieklizny ; zwierzęta nie zaszczepione właściwie przeciw wściekliźnie , ale narażone na kontakt z dzikimi zwierzętami , muszą być traktowane ze szczególną ostrożnością, wliczając w to stosowanie rękawic i odzieży ochronnej, kwarantanny i ograniczenia kontaktu z ludźmi.
12.    Czy w rodzinie pacjenta występowały napady?
Można podejrzewać problem dziedziczny, jeżeli u rodziców, rodzeństwa lub innych spokrewnionych zwierząt występowała padaczka.
13.    Jaka jest dieta?
Chociaż rzadko, niedobór tiaminy może spowodować napady u psów i kotów. Nieodpowiednie żywienie, doprowadzające do hipoglikemii, może powodować napady u psów rasy toy.
14.    Czy był ostatnio lub w przeszłości uraz głowy?
Napady mogą wystąpić w czasie uszkodzenia głowy lub aż do 2 lat później z powodu utrzymującego się bliznowacenia mózgu.
13 .  Jakie leki lub sposób leczenia stosowano w przypadku napadów?
Należy określić, jakie stosowano leki przeciwdrgawkowe lub inny sposób leczenia i jaka była tego skuteczność, żeby ustalić , jeżeli będzie to niezbędne efektywną strategię długoterminowego postępowania.
14.    Jak często właściciel może podawać leki?
Należy omówić z właścicielem możliwości stosowania leków i zapewnienia długookresowej opieki zwierzętom z napadami , ponieważ może być konieczne podawanie leków przeciwdrgawkowych co 8-12 godzin, do końca życia zwierzęcia.

 

Zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170) oraz zmianami z dnia 9.05.2007 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 662) za naruszenie praw własności poprzez kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie przedstawionych na stronach Veterynaria.pl, Vetforum.pl, Sklep.Veterynaria.pl treści bez zgody właściciela grozi grzywna oraz kara pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 5 (art. 115.1).