Zmiana karmy

Pierwszy i drugi dzień - 75% dotychczasowej karmy i 25% nowej.

Trzeci i czwarty dzień - 50% dotychczasowej karmy i 50% nowej.

Piąty i szósty dzień - 25% dotychczasowej karmy i 75% nowej.

Od siódmego dnia można już podawać 100% nowej karmy.