Wartości referencyjne wybranych wskaźników hematologicznych u koni

Wartości referencyjne wskaźników hematologicznych u koni 

WskaźnikW jednostkach układu SIWspółczynniki przeliczenioweW jednostkach tradycyjnych
RBC5,5-10,0 [1012/l]

1012/l = mln/µl

5,5-10,0 [mln/µl]
HGB4,96-11,17 [mmol/l]mmol x1,611 = g/dl8 -18 [g/dl]
HCT0,25-0,52 [l/l]l/l x 100 = %24-52 [%]
MCV35-58 [fl]

fl= 10-9µl = µm3

  35-58 [µm3]

MCH0,62-1,24 [fmol]fmol x 16,11 = pg10-20 [pg]
MCHC19,25-22,98 [mmol/l]mmol/l x1,61 = g/dl31-37 [g/dl]
WBC5,5-12,0 [109/l]

109/l = tys./µl

5,5-12,0 [tys./ µl]
PLT150-400 [109/l]109/l – tys./µl150-400 [tys./µl]

Leukogram [%]

Pałeczkowate
Segmentowane
Eozynofile
Bazofile
Limfocyty
Monocyty

 

0-6
35-75
2-12
0-3
15-50
2-5

Czas krzepnięcia 13-32 [min]

Wskaźnik protrombinowy 500 [%]