Wartości referencyjne wybranych wskaźników biochemicznych w surowicy koni

Wartości referencyjne wskaźników biochemicznych w surowicy dorosłych koni

 
WskaźnikW jednostkach układu SIWspółczynniki przeliczenioweW jednostkach tradycyjnych
GPT (ALT)

3-25 [U/l]

  
GOT (AST)205-555[U/l]  
Amoniak

11-55 [µmol/l]

µmol/l x 1,41 = µg N/dl

15,51-77,55[µg N/dl]

Amylaza

do 30 [U/l]

  
Białko całkowite

60-78 [g/l]

g/l x 0,1 = g/dl

6,0-7,8 [g/dl]

Bilirubina całkowita

13,7-25,6 [µmol/l]

µmol/l x 0,06 = mg/dl

0,822-1,536 [mg/dl]

Bilirubina związana

0-6,8 [µmol/l]

µmol/l x 0,06 = mg/dl

0-0,408 [mg/dl]

Chlorki

1,3-2,890,2-107,2 [mmol/l]

mmol/l x 3,54 = mg/dl

320-380 [mg/dl]

Cholesterol całkowity

1,3-2,8 [mmol/l]

mmol/l x 38,7 = mg/dl

50,3-108,4 [mg/dl]

LDH

520-1480 [U/l]

  
CO2

2,4-31[mmol/l]

  
ALP

109-315 [U/l]

  
Fosfor

0,65-1,68 [mmol/l]

mmol/l x 3,1 = mg/dl

2,0-5,2 [mg/dl]

Albuminy

29-59 [g/l]

g/l x 0,1 = g/dl

2,9-5,9 [g/dl]

Globuliny: α, β, γ

7-26; 6-26; 12-40 [g/l]

g/l x 0,1 = g/dl

0,7-2,6; 0,6-2,6; 1,2-4,0 [g/dl]

Glukoza

3,1-6,2 [mmol/l]

mmol/l x 18 = mg/dl

55-110 [mg/dl]

GGT

12-45 [U/l]

  
CK

90-565 [U/l]

  
Kreatynina

106,1-167,9 [µmol/l]

µmol/l x 0,011 = mg/dl

1,2-1,9 [mg/dl]

Kwas moczowy

0,05-0,06 [mmol/l]

mmol/l x 17 = mg/dl

0,9-1,0 [mg/dl]

Lipaza

460-870 [U/l]

  
Magnez

0,7-1,15 [mmol/l]

mmol/l x 2,44 = mg/dl

1,7-2,8 [mg/dl]

Mocznik

4,15-7,47 [mmol/l]

mmol/l x 6,03 mg/dl

25-45 [mg/dl]

BUN

2,0-3,48 [mmol/l]

mmol/l x 6,03 mg/dl

12-21 [mg/dl]

pH

7,20-7,55

  
Potas

3,5-4,7 [mmol/l]

mmol/l x 3,91 mg/dl

13,5-18,5 [mg/dl]

Sód

139,1-156,5 [mmol/l]

mmol/l x 2,3 mg/dl

320-360 [mg/dl]

Triacyloglicerole

0,1-0,7 [mmol/l]

mmol/l x 88,55 mg/dl

8,86-62,02 [mg/dl]

Wapń

2,68-3,35 [mmol/l]

mmol/l x 4 mg/dl

10,7-13,4 [mg/dl]

Wodorowęglany

28,6 [mmol/l]

  
Żelazo13,1-25,1 [µmol/l]µmol/l x 5,59 = µg/dl

73-140 [µg/dl]