Wartości referencyjne wskaźników hematologicznych u psów

Wartości referencyjne wskaźników hematologicznych u dorosłych psów

WskaźnikW jednostkach układu SIWspółczynniki przeliczenioweWjednostkach tradycyjnych
RBC5,5-8,0 [1012/l]

1012/l = mln/µl

5,5-8,0 [mln/µl]
HGB7,45-11,17 [mmol/l]mmol x1,611 = g/dl12-18 [g/dl]
HCT0,37-0,55 [l/l]l/l x 100 = %37-55 [%]
MCV60-77 [fl]

fl= 10-9µl = µm3

60-77 [µm3]

MCH1,18-1,49 [mol]fmol x 16,11 = pg19-24 [pg]
MCHC19,84-22,3 [mmol/l]mmol/l x1,61 = g/dl32-36 [g/dl]
WBC6,0-16,5 [109/l]

109/l = tys./µl

6,0-16,5 [tys./ µl]
PLT200-580 [109/l]109/l – tys./µl200-580 [tys./µl]

Leukogram [%]

Pałeczkowate Segmentowane
Eozynofile
Bazofile
Limfocyty
Monocyty

 

0-3
60-77
2-10
0
12-30
3-10

 

Opad 1-6 mm po 60 min

6-8 mm po 2 godz

Czas krzepnięcia do 13 [min]

Wskaźnik protrombinowy 500 [%]

  

Wartości referencyjne wskaźników hematologicznych u młodych psów

 
Wskaźnik

Po 1 tyg. życia

Po 1 m-cu życia

Po 1 roku życia

Erytrocyty [1012/l]

4,64,15,8
Hemoglobina [g/dl]12,99,516
Hematokryt [l/l]0,480,300,43
MCV [fl]897372
MCH [pg]282318
MCHC [g/dl]323232

Leukocyty [109/l]

141310

Pałeczkowate [109/l]

0,50,060,08

Segmentowane [109/l]

7,47,28,5

Eozynofile [109/l]

0,80,250,4

Bazofile [109/l]

000

Limfocyty [109/l]

4,34,55,0
Monocyty [109/l]1,10,81,1