Artykuły i publikacje w dziale Neurologia

sortuj według: Tytuł | Data | Popularność

Pierwsze na świecie 100% naturalne perfumy dla zwierząt. 0% alkoholu, 0% sztucznych aromatów

Polska firma stworzyła pierwsze na świecie 100% naturalne perfumy dla zwierząt.
więcej »

Objawy okulistyczne chorób układowych psów i kotów, Cz.1

Choroby wirusowe psów - Nosówka: Nosówka jest występującą na całym świecie chorobą psowatych, także psów. ... więcej »

Podstawy neuropatologii, czyli zaburzenia i wady rozwojowe

Pod pojęciem patogenezy zaburzeń rozwojowych rozumie się sekwencję zmian molekularnych, komórkowych i tkankowych, prowadzących do powstania ... więcej »

Padaczka, cz.2

Wiele patologicznych procesów w obrębie mózgowia może prowadzić do napadów padaczkowych. Mogą być one uogólnione lub ogniskowe. ... więcej »

Padaczka, cz.1

Wyróżnia się padaczkę idiopatyczną lub pierwotną, przy której nie stwierdza się widocznych zmian strukturalnych lub metabolicznych mózgu i ... więcej »

Ogólne wiadomości z anatomii, fizjologii i patologii układu nerwowego, Cz.2

Drogi pozapiramidowe spełniają u zwierząt zasadnicze czynności w przenoszeniu bodźców ruchowych. Do dróg pozapiramidowych należy: ... więcej »

Ogólne wiadomości z anatomii, fizjologii i patologii układu nerwowego, Cz.1

U zwierząt wyższych wykształcił się bardzo zróżnicowany pod względem anatomicznym i czynnościowym układ ... więcej »

Niedowład spastyczny bydła

Schorzenie to charakteryzuje występowanie skurczu pojedynczych mięśni lub całych grup mięśniowych koń... więcej »

Neurologia w zakresie zaburzeń zachowania małych zwierząt

Ocena czy zachowanie psa jest agresywne czy nie, opiera się przede wszystkim na okolicznościach w jakich zwierzę ... więcej »

Napady drgawkowe

Napady to kliniczne manifestacje nadmiernych i/lub hipersynchronicznych wyładowań neuronalnych w mózgu. Mogą przejawiać się jako epizodyczne ... więcej »

Kiedy poszerzają się systemy komór w mózgu, czyli wszystko o wodogłowiu

Wodogłowie wrodzone wewnętrzne jest najczęstszą wadą wrodzoną mózgu, spowodowaną zaburzeniem krążenia płynu mózgowo-... więcej »

Jaki ma związek pies z koniem? Czyli zespół końskiego ogona u psów

Zwyrodnieniowe zwężenie lędźwiowo-krzyżowe, czyli tzw. zespół ogona końskiego jest częstym stanem opisywanym u ... więcej »

Główne punkty badania neurologicznego, cz.3

Odruchy rdzeniowe przechodzą przez specyficzne nerwy obwodowe i segmenty rdzenia kręgowego. Jeśli odruch rdzeniowy jest zmniejszony ... więcej »

Główne punkty badania neurologicznego, cz.2

Reakcja wyprostowania - Sprawdzamy zdolność zwierzęcia do przyjęcia fizjologicznej pozycji w polu grawitacyjnym za pomocą jednej ... więcej »

Główne punkty badania neurologicznego, cz.1

Świadomość to zdolność do właściwej reakcji na otoczenie. Jest to jedna z czę... więcej »

Dlaczego mój pies chodzi w kółko?

Najczęstszą przyczyną obwodowego zespołu przedsionkowego u psów i kotów jest infekcja ucha wewnętrznego, pochodząca ... więcej »

Diagnostyka obrazowa w chorobach neurologicznych

Badanie rentgenowskie głowy i kręgosłupa powinno być wykonywane w odpowiednio głębokiej sedacji lub ... więcej »

Choroby neurologiczne - podłoże rasowe i genetyczne.

Poza nielicznymi wyjątkami określenie podłoża genetycznego zmian patologicznych sprawia poważne kłopoty: zmiany te pojawiają ... więcej »

Układ nerwowy ptaków

Układ nerwowy ptaków składa się z komórek nerwowych (zwanych także neuronami lub neurocytami) i ich wypustek ... więcej »

Badanie układu nerwowego zwierząt, Cz. 3

Badanie odruchów - badanie odruchów wymaga opanowania pewnej techniki i doświadczenia. Nie wszystkie tego rodzaju badania są wygodne ... więcej »

Badanie układu nerwowego zwierząt, Cz. 2

Badanie czaszki i kręgosłupa:
Czaszka - zwraca się uwagę na wysklepienie i symetrię czaszki zarówno przy ... więcej »

Zwężenie kanału lędźwiowo-krzyżowego, czyli zespół końskiego ogona

Choroba zwana potocznie zespołem uciskowym końskiego ogona (Cauda equina syndrom) wywołana jest zwężeniem kanał... więcej »

Zwyrodnieniowe zespoły noworodkowe

Szereg chorób zwyrodnieniowych dotykających móżdżek opisano u psów. Najczęściej dokumentowana jest abitrofia móżdżku. Abitrofia jest ... więcej »