Artykuły > Interna ogólna > Kamica moczowa (urolithiasis) u psów - rodzaje, diagnostyka, leczenie i zapobieganie
Kamica moczowa (urolithiasis) u psów – rodzaje, diagnostyka, leczenie i zapobieganie

    Kamica dróg moczowych dotyczy najczęściej pęcherza moczowego oraz cewki moczowej; bardzo rzadko miedniczek nerkowych (stąd kamica nerkowa – zostanie omówiona oddzielnie). W zależności od składu chemicznego urolitów różna jest profilaktyka tych chorób – opierająca się w głównej mierze na modyfikacji pH moczu poprzez odpowiednią dietę;  leczenie najczęściej wymaga radykalnych kroków, czyli interwencji chirurgicznej.

1. Przyczyny tworzenia się kamieni moczowych

- przesycenie moczu związkami mineralnymi (nieodpowiednia dieta – wzmożone pobieranie szczawianów, wapnia) lub produktami przemiany materii (cystyna, moczany – wrodzone wady metaboliczne) nakładające się na pH sprzyjające ich krystalizacji (różne w zależności od rodzaju substancji; na pH moczu wpływ ma działalność bakterii ureazododatnich)
- ograniczony dostęp do wody sprzyjający nadmiernemu zagęszczeniu moczu
- retencja moczu w pęcherzu moczowym (zamknięcie cewki moczowej, uchyłek pęcherza, behawioralne przyczyny rzadkiego oddawania moczu)
- obecność tzw. rdzenia krystalizacji (ang. scaffold), jest nim najczęściej jakiś twór organiczny – np. złuszczony nabłonek, zlepy nabłonka i bakterii (a więc – infekcje dróg moczowych)
- niedobór substancji stabilizujących mocz: cytrynianów, białka Tamm-Horsfall (uromodulina, która jest inhibitorem powstawania oxalatów), pirofosforanów, glikozaminoglikanów.

Częstość występowania poszczególnych kamieni (% wszystkich kamic):
 •  struvity: 50-60
 •  oxalaty: 25-30
 •  fosforany wapnia: 1-3
 •  moczany: 5-7
 •  kamienie cystynowe: 2-22
 •  kamienie krzemianowe: 1-3 
 •  kamienie mieszane: 5-10

Mimo, iż struvity są zdecydowaną większością wśród urolitów, ich występowanie ma tendencję spadkową, zaś występowanie oxalatów – wzrostową.

 2. Diagnostyka kamicy moczowej


    Objawy związane z obecnością kamieni w drogach moczowych zależą od ich umiejscowienia. Niezależnie od ich lokalizacji występuje zaburzenie w oddawaniu moczu (dysuria) oraz krwiomocz (hematuria), który może mieć różne nasilenie od mikrohematurii do ciężkiego krwiomoczu, a także objawy ogólne jak wymioty i utrata apetytu oraz pogorszenie samopoczucia i kondycji.     W przypadku umiejscowienia kamienia w pęcherzu moczowym zaobserwować można częste oddawanie moczu (pollakisuria), bolesne oddawanie moczu (stranguria); krwiomocz występuje na początku oraz końcu strumienia. Ściana pęcherza jest zgrubiała (USG) i bolesna; czasem  omacywaniem już stwierdzić można obecność kamieni (jeśli jest ich sporo albo są wyjątkowo duże). Kamienie moczowe, zwłaszcza te o niewielkiej średnicy, mają tendencję do schodzenia i obturacji cewki moczowej. W takim wypadku wystąpi oliguria lub anuria, poszerzenie objętości pęcherza moczowego oraz bardzo rzadko – samoistne pęknięcie pęcherza moczowego.
    W badaniach laboratoryjnych moczu stwierdza się hematurię, kryształy (nie zawsze), czasem bakteriomocz, zasadowe pH, komórki zapalne.
    By zdiagnozować infekcję bakteryjną pęcherza moczowego, która w większości przypadków jest pierwotna w stosunku do kamicy, należy wykonać badanie bakteriologiczne moczu (pobranego na drodze cystocentezy), wyściółki nabłonkowej pęcherza oraz samego kamienia (jeśli już został usunięty operacyjnie) – gdyż w niektórych przypadkach posiew moczu może dać wynik negatywny przy pozytywnych posiewach z bioptatu pęcherza oraz urolitu.
    Metodą z wyboru w diagnostyce kamicy moczowej jest ultrasonografia, którą wykryć można każdy rodzaj kamieni a dodatkowo – ocenić grubość ściany pęcherza moczowego.
    Radiografia jamy brzusznej i miednicznej (projekcja boczna) należy do najczęściej wykonywanych badań przy podejrzeniu kamicy dróg moczowych. Wykryć za jej pomocą można kamienie cieniujące: struvit, apatyt, oxalat, węglan wapnia i niekiedy cystynowe, które należą do słabo cieniujących. Kamienie niewykrywalne w rutynowym badaniu rtg to: kamienie moczanowe, ksantynowe. Kontrastowe badanie rtg (urografia) pozwala, podobnie jak USG, wykryć wszystkie kamienie i unaocznić drożność dróg moczowych; występuje w następujących wariacjach:
- uretrocystografia wsteczna – kontrast jest podany do cewki moczowej
- urografia – kontrast jest podany do krwi i wydalany przez nerki, co pozwala ocenić miedniczki, moczowody, pęcherz moczowy i cewkę moczową.

    Powikłania kamicy moczowej również mogą być pomocne w diagnostyce, trzeba mieć je na uwadze zawsze wtedy, gdy podejrzewa się, że proces trwa już od dłuższego czasu. Są to:
 • azotemia zanerkowa (bezmocz powyżej 24 godzin) – stwierdzana badaniem biochemicznym krwi (wzrost mocznika, kreatyniny),
 • wodonercze (potwierdzone badaniem USG),
 • wtórne infekcje dróg moczowych (ropne zapalenie nerek, odmiedniczkowe zapalenie nerek – w wyniku refluksu pęcherzowo – moczowodowego),
 • przewlekłe, przerostowe zapalenie pęcherza (również potwierdzone badniem USG),
 • kamica nerkowa (USG lub rtg).

3. Leczenie kamicy moczowej

    W pierwszej kolejności, gdy pacjent przyszedł do lecznicy z powodu bezmoczu trwającego  dłuższy czas – należy w trybie natychmiastowym podjąć próby udrożnienia cewki moczowej. Metody:
- przepchnięcie kamienia do pęcherza za pomocą cewnika, usunięcie go później drogą cystotomii
- wprowadzenie cienkiego cewnika w celu upuszczenia moczu
- kruszenie kamieni ultradźwiękami
- uretrotomia.
    Do cewnikowania zwierzę powinno być spremedykowane a cewnik posmarowany lignokainą.
Jeżeli kamienie znajdują się w pęcherzu, niektórzy zalecają postępowanie mające na celu ich rozpuszczenie, jednak nie jest to wskazane, ponieważ mniejsze kamienie mogą łatwiej dostawać się do cewki moczowej powodując jej obturację. Wskazaniem do rozpuszczania jest natomiast obecność piasku w pęcherzu moczowym (rozpuszczania dotyczyć będzie kolejny rozdział).   
    Najważniejszym działaniem farmakologicznym jest wyleczenie poprzez antybiotykoterapię opartą na antybiogramie pierwotnych lub wtórnych infekcji dróg moczowych. Poprzez interwencję chirurgiczną usuwa się przyczynę występowania objawów, jednak jedynym sposobem zapobiegania nawrotom jest odpowiednia dieta (zależna od składu i właściwości chemicznych kamieni).

  struvit oxalat apatyt węglan wapnia cystynowe ksantynowe moczanowe
USG + + + + + + +
RTG + + + + +/- - -
Tab.1 Diagnostyka obrazowa kamieni moczowych.

4. Rodzaje kamieni moczowych i profilaktyka

    STRUVIT – trójfosforan amonowo – magnezowy, kamień ten jest gładki; łączy się on z infekcją dróg moczowych – zakażenie gronkowcem ureazododatnim oraz pałeczką Proteus powoduje alkalizację moczu:
                 (NH2)2CO + H2O => 2NH3 + CO2
To zaś przyczynia się do spadku rozpuszczalności trójfosforanów amonowo – magnezowych. Dodatkowo sprzyja wytrącaniu struvitów wysoka zawartość mocznika, amoniaku oraz węglanów w moczu. Często wewnątrz kamienia są bakterie, które przyczyniły się do jego wytrącenia. Gdy mocz jest bardzo zasadowy (pH 9), brać pod uwagę powinno się rzadko występującą infekcję na tle Corynebacterium urealyticum, która ma charakter przewlekły i jest bardzo trudna do diagnostyki (nietypowe warunki wzrostu) oraz leczenia (wrażliwa tylko na niektóre tetracykliny – antybiogram konieczny).
    Badanie osadu moczu daje obraz charakterystycznych „wiek trumiennych”.
W profilaktyce zaleca się podawanie zwierzęciu diet specjalistycznych (np. Struvite Urinary Formula) wzmagających pragnienie i o obniżonej podaży białek, fosforu, magnezu.
    Przy stosowaniu żywienia domowego należy obniżyć udział białka do 2-6% oraz podawać codziennie do pokarmu 1-10g soli kuchennej oraz środki zakwaszające mocz jak:
- witaminę C
- metioninę
- chlorek amonu
w dawce 100mg/kg dwa razy dziennie per os.
Infekcje bakteryjne najlepiej zwalczać opierając się na antybiogramie.
 
OXALAT – szczawian wapnia; kamień ma kształt nieregularny, o pofałdowanej powierzchni. Czynnikiem predysponującym jest nadmiar wapnia oraz szczawianów w pokarmie (fasola, czekolada, produkty z orzeszków ziemnych, ziemniaki); wzrost stężenia szczawianów w moczu może być także endogenny. Wzrost ilości szczawianów w moczu wpływa na zmniejszenie stężenia cytrynianów, które pełnią rolę stabilizującą mocz. Do kamicy oxalatowej prowadzić może podawanie następujących leków:
- glikokortykosterydy
- witamina D
- furosemid
- sole sodowe.
Badanie osadu moczu daje obraz „kopertek”.
W przeciwieństwie do struvitów oxalaty nie rozpuszczają się i zawsze wymagają interwencji chirurgicznej.
 Profilaktyka polega na leczeniu chorób predysponujących do ich powstania - nadczynności przytarczyc, oraz na ograniczaniu przyjmowania szczawianów i wymienionych leków. Należy zwiększać ilość wydalanego moczu (stosując tiazydowe leki moczopędne), stosować odpowiednią, niskobiałkową i niskoszczawianową dietę, która jest również uboga w chlorek sodu (np. Oxalate Urinary Formula).Dieta ta podwyższa pH moczu (szczawiany krystalizują w niskim pH). W celu ustabilizowania odczynu moczu podaje się Urolyt Madaus (fosforan magnezowy, cytrynian sodowo – potasowy i wyciągi roślinne) lub kombinację witaminy B6 i cytrynianu potasu.

Rys.1 Oxalat – „kopertki”.  Rys.2 Struvit – „wieka trumienne”Rys.3 Kryształy kwasu moczowego
KAMIENIE KWASU MOCZOWEGO – dotyczą głównie dalmatyńczyków; ich powstawanie wiąże się z wrodzonym upośledzeniem układu transportującego kwas moczowy przez błonę komórkową hepatocytów; stąd zamiast alantoiny występuje w moczu nadmiar kwasu moczowego, który jest związkiem słabo rozpuszczalnym w wodzie i chętnie wytrąca się w formie kamieni. Inną przyczyną jest wrodzone oboczne krążenie wrotno – obwodowe (przetrwały ductus venosus) – w tym przypadku kwas moczowy nie ma możliwości dotrzeć do wątroby. Leczenie polega na podawaniu psu blokera enzymatycznego – allopurinolu (15mg/kg dwa razy dziennie per os). Jest on inhibitorem oksydazy ksantynowej i obniża wytwarzanie ksantyn i kwasu moczowego. Profilaktyka to obniżenie poziomu białka w diecie.

                                  


Rys. 4 Kryształy cystynowe
KAMIENIE CYSTYNOWE – predysponowane są psy z cystynurią, wrodzonym zaburzeniem metabolicznym polegającym na nieprawidłowości w resorpcji zwrotnej cystyny (i innych aminokwasów) w kanalikach nerkowych. Cystyna jest bardzo słabo rozpuszczalna w wodzie, niskie pH sprzyja jej wytrącaniu. Rasy predysponowane to jamnik i buldog angielski.
    Kamienie cystynowe rozpuszcza się alkalizując mocz oraz stosując leki zawierające grupy tiolowe. Niezbędna jest także dieta eliminująca podaż cystyny.
    Alkalizacja moczu – by zapewnić pH moczu na poziomie ok. 7,5 podawać należy cytrynian potasu lub wodorowęglan sodu – doustnie, w kilku dawkach. Zaleca się jednak (u ludzi, brak odpowiednich badań u psów) unikać sodu, gdyż powoduje on wzmożenie wydalania cystyny; stąd lepiej wybrać cytrynian potasu.
    Leki zawierające grupy tiolowe:
- D - penicylamina to produkt degradacji penicyliny łączący się z cysteiną (sprzyja temu wysokie pH), tworzący d-cysteinę i dwusiarczek penicylaminy. Produkty te są dużo  lepiej rozpuszczalne niż cystyna. Dawkowanie: 30mg/kg podzielone na dwa podania.
- MPG (tiopronina) – zmniejsza wytrącanie cystyny na drodze podobnej reakcji; 30-40mg/kg w dwóch dawkach. Brak efektów ubocznych, w przeciwieństwie do D - penicylaminy, po której mogą wystąpić wymioty.
    Dieta – należy zmniejszyć ilość białka, metioniny (aminokwas egzogenny, prekursor cystyny); zalecana jest specjalistyczna dieta alkalizująca mocz i zawierająca zmniejszoną ilość białka.
    Profilaktyka kamicy cystynowej jest niezbędna, gdyż cystynuria jako taka jest wadą wrodzoną i nieuleczalną, zatem kamienie po interwencji chirurgicznej lub rozpuszczeniu będą tworzyć się wciąż na nowo. Należy stosować odpowiednią dietę łącznie ze środkami alkalizującymi mocz; często podaje się też MPG lub D – penicylaminę – w ich dolnych dawkach.
    WĘGLAN WAPNIA i DWUWODNY FOSFORAN WAPNIA (APATYT); kamienie te są nierozpuszczalne, czasami towarzyszą struvitom. Konieczność w tym wypadku to zabieg chirurgiczny. Do ich powstawania przyczynia się hiperfosfatemia i hipercalcemia – należy więc unikać nadmiernej podaży wapnia i fosforanów w diecie. Oprócz niewłaściwego żywienia przyczyną może być nadczynność przytarczyc. Możliwe jest także powstawanie tych kamieni w przypadku prawidłowych parametrów mineralnych surowicy; kwasica kanalikowa powoduje hiperkalciurię, która przyczynia się do wytrącania tych soli. Profilaktyka obejmuje zwiększenie pobierania wody przez psa (opracowania donoszą o znaczącej roli chlorku sodu jako substancji zwiększającej pobór płynów a tym samym objętość moczu).

5. Sporadycznie spotykane kamienie moczowe

    Kamienie krzemianowe – również nierozpuszczalne; profilaktyka obejmuje wzrost objętości moczu poprzez podawanie płynnego, posolonego pokarmu.
    Kamienie ksantynowe – występują głównie u suk; spowodowane wrodzonym defektem enzymatycznym (jamniki). Występuje bardzo rzadko;  jest nierozpuszczalny.
    Kamienie chlorku amonu – przy niewydolności wątroby, np. nieprawidłowym spływie wrotnym. Leczyć należy chorobę podstawową.

6. Kamienie nerkowe – nefrolity


Występują częściej u suk i tworzą odlewy miedniczek nerkowych.
Poszerzają tym samym miedniczki, utrudniają odpływ moczu, uciskają miąższ nerki i podtrzymują zapalenie miedniczek. Mogą to być moczany, oksalaty (najczęstsze) albo struvity – innych rodzajów kamieni praktycznie nie spotyka się. W większości przypadków zostają zauważone przypadkiem na zdjęciu rtg jamy brzusznej, gdyż często ich objawy są mało swoiste. Krwiomocz występujący podczas całego aktu oddawania moczu wskazuje na nerkową lokalizację zmian. By ocenić stopień funkcjonalności nerek wykonuje się urografię. Antybiotykoterapia  umożliwia zwalczenie infekcji, podjąć też należy próbę rozpuszczenia kamieni dietą. Ostatecznie – interwencja chirurgiczna lub kruszenie ultradźwiękami.

                                                                                                                                                                              

BIBLIOGRAFIA
[1] Hans G. Niemand, Peter F. Suter, Praktyka kliniczna – psy (2006)
[2] Christelle Maurey, Cedric Dufayet, Nefrologia i urologia psów i kotów (2007)
[3] Carl Osborne i wsp., Kamica cystynowa u psów – Magazyn Wet. 1996 nr 6
[4] Vincent C. Biourge, Chlorek sodu w diecie – niezbędny środek w terapii chorób dolnych dróg moczowych u psów i kotów – Magazyn Wet. 2003 nr 11
[5]www.acvs.org/AnimalOwners/HealthConditions/SmallAnimalTopics/Urolithiasis(UrinaryStones)

stud. wet. Katarzyna Paździor
Zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170) oraz zmianami z dnia 9.05.2007 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 662) za naruszenie praw własności poprzez kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie przedstawionych na stronach Veterynaria.pl, Vetforum.pl, Sklep.Veterynaria.pl treści bez zgody właściciela grozi grzywna oraz kara pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 5 (art. 115.1).

 
Komentarze: 38     Drukuj

Komentarze do "Kamica moczowa (urolithiasis) u psów - rodzaje, diagnostyka, leczenie i zapobieganie"

     autor: ~Nina  
chory kot - 2009-08-31 17:48:08
Gratuluje artykułu.Bardzo przejrzysty i zrozumiały.Pomógł mi w leczeniu mojego chrego kotka.Jestem lekarzem medycyny,szkoda że nie weterynarzem.Pozdrawiam
 
     autor: ~ssandra41  
Moja psinka ma kamienie - 2009-11-07 18:20:23
Przylaczam sie do opini Niny.Artykul rzeczywiscie napisany na 6 z plusem
 
     autor: ~Mateusz  
Co to jest bloker enzymatyczny - 2009-11-24 23:39:29
Witam co to jest bloker enzymatyczny i czy te kamienie co są u dalmatyńczyków mogą występować też u beagle?? Mój piesek ma 6 miesięcy i czuję w jego przewodzie moczowym kulki wielkości jego jąder. Widać że pieskowi sikanie sprawia ból ponieważ gdy sika to piszczy , oddaje krwiomocz. Byłem z nim u weterynarza to dał mu antybiotyki i szczepionkę odpornościową lecz to nic nie pomogło. Jeżeli to istotne to pies miał robaki w przewodzie moczowym.
 
     autor: ~sandra  
Moja Jenny ma kamienie na pecherzu. - 2010-01-22 16:59:53
Moja piecio letnia Jenny była dopuszczana. po 5 tygodniach pojechalamz nia na USG aby dowiedziec sie ile ma malych. Usłyszalam inny wynik. ciazy brak!!!! To jeszcze nic lekarz oznajmil mi ze widzi u niejkamienie na pecherzu moczowym. Te slowa pamietam do dzis. Płakałam jak male dziecko nie wiedzac co robic dalej. Na chwile dzisiejsza przygotowuje ja do operacji, procz tego obwiniam sie ze jest to moja wina.
 
     autor: ~krystynka  
kamica pęcherza moczowego - 2010-02-03 19:34:48
dzisiaj dowiedziałam się że moja Maksi ma w pęcherzu kamień o średnicy 6 CENTYMETRÓW - straszne -ale żeby nie to że ma czerwone zabarwienie moczu to pewnie tak byłoby dalej bo sunia jest żywa i wesoła ! ale na szczęście jest już USG i jutro poważna operacja _ boję się o naszego Labradora -ma 8 lat Ale czuję że wszystko będzie dobrze
 
     autor: ~Beata  
kamienie w pęcherzu - 2010-02-09 14:32:28
Moj 10 letni york jest wlasnie po operacji usunięcia kamieni z pęcherza. Ma niestety dwa rodzaje kamieni, bedzie trudno z odpowiednią dietą. Artykuł jest naprawdę dobry, bardzo mi pomógł, dziękuję.
 
     autor: ~Jolanta  
dalmatyńczyk - 2010-04-23 10:08:55
Kamienie, które zbadano u mojego dalmatyńczyka to szczawiany wapnia i moczany amonu. Dieta u/d powoli rozpuszcza kamienie w pęcherzu. W nerkach kamienie rosną. Co robić?????
 
     autor: ~Paulina  
stary pies - wiele kamieni - 2010-04-24 14:46:02
Mam szesnastoletniego kundelka, suczkę. od dwóch dni nie sika, tylko biudula kuca i stęka a jak już coś wystęka to parę kropelek krwiomoczu, bardzo cierpi. Byłam z nią u weterynarza i po prześwietlenie okazało się że suczka ma dużo kamieni w pęcherzu i małych i dużych. pobrano jej krew do badania, przepisano antybiotyki i do tego wykryto, że ma wadę serca - taką starczą, co sprawia że zabieg chirurgiczny może być dla niej groźny. Mimo wszystko psina jest przygotowywana do zabiegu - co ma być to będzie. serce mi pęka że nie mogę jej pomóc gdy cierpi, ale jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że suczka pożyję jeszcze parę kolejnych lat.
 
     autor: ~Kasia  
Kamienica moczowa - 2010-06-02 20:36:08
Mój pekinczyk przestał oddawać mocz, brak apetytu, stał się ospały. Lekarz zdiagnozował u niego ostry brzuch, podwyrzszony mocznik, usg wskazało powiększenie pęcherza a w nim gęsty osad i liczne kamienie. Cewnikowanie bez efektu. Piesek miał trudną operacje. Przeżył. Dwa dni był na samej wodzie i kroplówkach,antybiotykach. Dzisiaj może już jeść i zamiast zaszczyków przeszedł na tabletki.To co mnie martwi to to że nic nie je, jest już bardzo osłabiony , pije tylko wode. nie wiem co robić. Pomocy!!!
 
     autor: ~grażyna  
piasek w moczu. - 2010-07-16 19:49:51
Cześć wszystkim! U mojej 6 miesięcznej spanielki angielskiej odkryto dużo piasku w pęcherzu w trakcie badania USG. Jest zbyt młoda na jakiekolwiek błędy żywieniowe itp. Stawiam raczej na wadę wrodzoną .Czego?Nerek? Czy ktoś z Was zetknął się z tym problemem? Nie ma mowy o operacji bo to nie ten wiek ani etap. Pozostaje mi tylko bardzo droga dieta weterynaryjna lecznicza,kóra pomoże kontrolować sytuację ale absolutnie nie wyleczy mi pieska. Siusia normalnie,często,bez krwi,bez bólu . Mam apetyt i jest szalona jak inne szczenięta. Ale jest bez przerwy mokra tak jakby brakowało odpowiedniej uszczelki tam gdzie trzeba. Po wstaniu zostawia na ziemi mokre ślady. Mam ją od 13 dni a od 10 nie wychodzę od weterynarza.Co robić? Grażyna Z Gdyni
 
     autor: ~wiola  
kamienica pęcherza moczowego - 2010-07-17 09:35:37
Świetny artykuł ,bardzo szczególowe wyjaśnienie. zapoznanie się z nim ,bardzo mi pomoglo.Mam pieska od 12 lipca no i ma tą dolegliwość.Był biedak na budowie pozostawiony sam sobie.I tam sie załatwił,ponieważ spał na śniegu i mokrej pokrytej lodem leżance. Beż opieki,miski i budy.A teraz jest z nami
 
     autor: ~Walter  
dzięki za wszystko kochamy Cie - 2010-10-14 21:27:54
 
     autor: ~Elżbieta  
mój kochany yorczyk - 2010-11-28 23:49:08
Mój 7 letni york ma kamień od miesiąca.Próbowano go rozpuścić,niestety.Jutro umawiamy się na operację.Myślę o tym cały czas,boję się o niego.To straszny żarłok i ma nadwagę.Czym zawiniliśmy.Pił wodę mineralną,niegazowaną,taką dla dzieci i obwiniam się,że to było przyczyną. Jeśli Wasz piesek już przeszedł taką operację,to napiszcie,proszę,czy to bardzo niebezpieczne?
 
     autor: ~grazyna  
podwyzszony mocznik - 2010-12-31 07:21:16
mój pies ma podwyższony mocznik.Jest leczony lespewerdem.Czy sa jakieś inne leki na to , aby obniżyc mocznik??
 
     autor: ~ANNA  
KAMIENIE U PEKIŃCZYKA - 2011-07-18 19:49:45
witam serdecznie, mój piesek pekińczyk suczka miała robione dwie operacje na kamienie moczowe, to jest zabieg który trwa do godziny piesek ma przecięty brzuch na długość15cm , potem zeszyt, po operacji mój piesek czuł się dobrze jadł do roku dowiedziałam się że moja sunia ma odnowa kamienie odnowa musi być robiona operacja, okazało się że wet nie wyczyścił dobrze pęcherza.pozostawiał kamienie drobne na następną operację kamienie do roku urosły , odbyła się następna operacja / po dwóch operacjach piesek zachorował na serce nie było ratunku piesek zmarł serce mu zniszczyła narkoza tak powiedział wet do którego czuję straszny żal bardzo kochaliśmy naszego pieska chciałam ostrzec szanowne państwo aby lekarzowi powiedzieć przed operacją aby dokładnie wyczyścili pęcherz nie zostawiali kamieni pozdrawiam Anna
 
     autor: ~Kasia m  
Kocham Cie Psotka - 2011-11-04 16:27:47
Wczoraj odeszła moja kochana psinka.....Była ze mną 13lat od szczeniaka Jest mi tak smutno a żal wręcz rozrywa me serce.Kochana psinka miała kamicę nerkową i było za póżno na jakąkolwiek pomoc.Weterynarz uśpił ją żeby się nie męczyła.Psotka zawsze bęzie w mym sercu.To był mój pierwszy i ostatni pies.Nie chce już więcej.ŻADEN mi jej nie zastąpi
 
     autor: ~Halina  
kamica nerkowa - 2012-02-05 14:29:49
Cześć. Mój pięcioletni ratlerek KUBUŚ rok temu miał operacyjnie usunięte kamienie z cewki moczowej. Mija rok i co?... Sytuacja się powtarza. Nie mam siły patrzeć jak się męczy przy sikaniu. Halina
 
     autor: ~Agata  
kamienie - 2012-02-26 08:19:37
Mój kot brytyjczyk ma ponownie kamienie w moczowe, mimo że jest karmiony specj.karmą / kupowana u wet./.W moczu pojawiła się krew, boi się kuwety / kojarzy ją sobie z bolesnym oddawaniem moczu /, załatwia się wiec obok.jestem w rozterce - co robić? Choroba nie do wyleczenia, kot się męczy z krótkimi przerwami po serii antybiotyków, cewnikowaniu itp.Wet.uprzedził mnie, że do końca jego życia takie sytuacje będą powtarzały się.Czy mam prawo tak męczyć stworzenie? Muszę poradzić się lek.wet.co dalej począć.jest mi smutno.....bardzo!
 
     autor: ~andia  
Kamienica - 2012-03-26 17:24:56
mam 6 letniego pieska, zauważyłam że ma krwiomocz. dzisiaj byłam z nim u weterynarza i stwierdził że nerki są idealne i prostata też ale w pęcherzu są drobne kamienie, albo piasek. Za dwa dni jadę tam z wynikami badania moczu. Może mi ktoś powiedzieć czy pies może zdechnąć od tych kamieni Co one powodują? Czy te kamienie będą wracać co rok czy co jakiś czas? Pozdrawiam
 
     autor: ~Sylwia  
ROZBIJANIE KAMIENI ULTRADŹWIĘKAMI - 2012-04-05 22:58:14
Witam, Mam 12 letnią kocicę u której stwierdzono kamicę (w pęcherzu) od 2 tygodni jest na diecie i tabletkach - próbujemy rozpuścić kamienie... Szukam miejsca gdzie wykonuje się zabieg rozbijania kamieni ultradźwiękami. Czy ktoś zna takie miejsce? Proszę o kontakt sylvia8769@interia.pl
 
     autor: ~Krystyna  
Kamienie w pęcherzu - 2012-04-17 23:23:18
Mój piesek-ratlerek miał już 8 operacji usuwania kamieni.Ostatna bardzo skomplikowana dotyczyła wyszycia cewki.Miał być spokój,bo wszystkie złogi miał łatwo wysiusiać. Niestety po 2 latach od ostatniego zabiegu znów ma kamienie.Już trzeci miesiąc jest wyłącznie na karmie Urinary,no-spie,furaginie,anty biotykach. Czy ktos wie jak długo trzeba czekać na rozpuszczenie kamieni?
 
     autor: ~Iza  
kamienie w pecherzu moczowym - 2012-04-30 04:42:59
Zostawiłam 6-cio letniego pekińczyka na trzy dni pod opieką sąsiadki. Pekińczyk przestał oddawać mocz. Sąsiadka nie udała się do weterynarza. Gdy wróciłam z podróży, natychmiast piesek został poddany operacji usunięcia kamienia z cewki moczowej. Operacja odbyła się o 1-szej w nocy, a o godz. 10 rano piesek zmarł. Rozwinęła się u niego mocznica. Najbardziej przykrym było to, że zwierzątko cierpiało na dotkoliwy ból z powodu przepełnionego herza mmoczowego moczem. Nieświadoma sąsiadka nie zareagowała profesjo0nalnie. Do dzisiaj boli mnie serce, że mój Maksio tak musiał cierpieć.
 
     autor: ~ola  
moj pies nie trzyma moczu po operacji - 2012-09-25 09:29:51
Czy to normalne że mój bokser nie trzyma moczu po operacji? Zabieg miał 3dni temu a cewke moczowak wyjęto mu wczoraj. Ogólnie czuje sie dobrze tylko martwi mnie to nietrzymanie czy to powinno sie unormowac?
 
     autor: ~Krystyna  
kamica - 2012-09-30 09:39:13
Mój piesek ma kamienie w pęcherzu. Jest pod opieką weterynarza od 2 m-cy. Czytałam wiele pozycji na ten temat lecz były mało obrazowe. Powyższy artykuł jest czytelny i zrozumiały dla takiego laika jak ja .
 
     autor: ~Irena  
Kamienie w pecherzu i nerka u yorka - 2012-10-30 22:08:28
A wiec, moj piesek tez ma kmienie w pecherzu moczowym i nerkach...male diamenciki i nie musi jak narazie byc operowany lekarz zalecil mi specialna karme i royal canin, ktora ma rozpuscic te kamienie i do tego jest na antybiotyku bo sika tez krwia...karme ta bedzie musial pare miesiecy jejsc i tylko ja nic innego..a co do antybiotyku do czasu utapienia krwi w moczu....mam nadzieje, ze to sie dobrze skonczy i kazdemu z WAS oraz waszym pociecha tez...pozdrawiam
 
     autor: ~Tadeusz  
Sara - 2013-02-21 17:56:51
Sara - fajna psina ma juz ok.13 lat i miala kamienie w pęcherzu moczowyn. Operację była w Gabinecie "Betoven" ul. Marczewskiego w Olsztynie. Sara jest już zdrowa i pelni sił. Śpi i chrapie. Polecam Gabinet
 
     autor: ~Tadeusz  
Sara - 2013-02-21 17:58:24
Ul. Barczewskiego w Olsztynie Pozdrawiam
 
     autor: ~Ewelina  
rozbijanie kamieni!! - 2013-03-30 04:58:37
Gdzie wykonują zabiegi rozbijania kamieni na zwierzakach?
 
     autor: ~Kuba  
Kamica nerkowa - 2013-11-06 10:45:39
Od kilku dni chodzę z moją 13 - letnią suczką do weterynarza , jest to już tylko rodzaj utrzymania przy życiu przez jakiś czas. Lekarz powiedział mi , że to jest już teraz tylko kwestia czasu. Na operację za późno. Myślę , że i ona ( moja suczka ) też zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Dobrze , że chociaż mamy jeszcze trochę czasu aby się sobą nacieszyć i pożegnać się.
 
     autor: ~kinia  
kamienie - 2013-12-10 12:11:42
Witam moj 11 letni york wlasnie w tym momencie ma operacje .prosze trzymajcie kciuki .usciskalam go z calej sily .operacja ma trwac okolo 5 godzin ma duzo kamieni
 
     autor: ~kinia  
kamienie - 2013-12-10 12:35:36
Witam moj 11 letni york wlasnie w tym momencie ma operacje .prosze trzymajcie kciuki .usciskalam go z calej sily .operacja ma trwac okolo 5 godzin ma duzo kamieni
 
     autor: ~kinia  
kamienie - 2013-12-10 16:04:31
Wlasnie moj juniorek sie obudzil wszystko ok jestem przeszczesliwa jesli ktos z was tez ma taki problem z pieskiem nie bojcie sie poddac go operacji wszystko bedzie ok piesek nie bedzie sie juz meczyl.
 
     autor: ~JOLANTA  
PIASEK W PECHERZU - 2015-02-05 18:48:03
MOJ 9cioLETNI AMSTAFF ODDAWAL MOCZ Z KRWIA PRZERAZILO MNIE TO NERKI PROSTATA W PORZADKU PO ZAAPLIKOWANIU LEKOW JEST POPRAWA LECZ NIE WIEM NA JAK DLUGO.CO ROBIC ABY NIE BYLO NAWROTOW
 
     autor: ~Asia  
rozbijanie kamieni ultradźwiękami u kota - 2015-03-17 13:56:01
Dzień dobry. Mam pytanie gdzie najbliżej Katowic można rozbić ultradźwiękami kamienie w pęcherzu u kota? Dziękuję za odpowiedź
 
     autor: ~Bernarda  
Pomóżcie !!gdzie wykonują rozbijanie kamieni ultradźwiękami - 2015-07-17 23:50:14
Witam !!!! u mojego 3 letniego kota stwierdzono po badaniu USG kamień w pęcherzu moczowym .pierwsze objawy to był krwiomocz Ma być na specjalistycznej karmie (której nie chce jeść )bardzo chciałabym mu pomóc ,aby uniknął operacji Bardzo proszę o pomoc może ktoś ma namiary na lekarza który ten zabieg wykonuje .
 
     autor: ~Dorota  
Pytanie o antybiotyk - 2015-07-22 19:34:22
Kochani - mam pytanie - mój kocur ma liczne trójfosforany wapniowo - magnezowe stwierdzone tak w badaniu moczu jak i w Usg . Pozostałe parametry moczu są prawidłowe - dlatego też leczenie opiera się na specjalnej karmie i suplementach zakwaszających mocz . Pomimo ich stosowania struwity są nadal obecne . Ostatnio miałam ten sam problem i lekarz w pierwszej kolejności zalecił mi silny antybiotyk [ pomimo że tak jak kot nie mieliśmy bakterii w moczu ] . Dieta ma być tylko dopełnieniem kuracji . Antybiotyk pomógł ale dręczy mnie pytanie dlaczego Filon go nie dostał . Podobno czasem przyczyną struwitów są bakterie nawet jeśli są nieobecne w moczu . U mnie bakterii nie było a bez antybiotyku chyba bym oszalała z bólu , co czuje kot nie wiem ? Proszę poradzcie co robić ! Dorota
 
     autor: ~3fLi5gSah1k  
Przeczytałam z zapar - 2015-11-26 08:40:51
Przeczytałam z zapartym tchem Państwa blog o łapaniu kotf3w. Jestem kiaocrą ze Starej Miłosnej, mam rf3wnież swoje doświadczenia wtej dziedzinie i ogf3lnie rzecz biorąc, jestem kiaocrą po przejściach . Pani Ewa u mnie też gościła 2 czy 3 razy, pomagając mi szalenie w złapaniu dzikusf3w, zasiedlających teraz dobrowolnie moją piwnicę, w ktf3rej zrobilam im prawdziwy koci salon. Przeczytałam też o akcji robienia budek.Gdyby jeszcze były potrzebne, mogę dostarczyc kilka styropianowych budek,ktf3re robię samodzielnie są z dwf3ch sklejonych styropianowych pudeł, owinięte folią, do środka wkładam kawałek koca i sianko. Moje koty bardzo to lubiły, kiedy jeszcze mieszkały na dworze. Proszę o kontakt, czy są nadal potrzebne. Pozdrawiam Anna Szczurek
 
     autor: ~Kasia  
kamienie moczany amonu - 2016-01-09 20:10:34
witam błagam o pomoc mój piesek luki miał w ciągu roku dwie operacje na kamienie i teraz właśnie dowiedziałam się że znów ma kamień w pęcherzu zaznaczę iż ostatnia operacje miał 3 miesiące temu już nie mamy siły od ostatniej operacji był pod ciągła opieka co tydzień badanie moczu usg leki specjalistyczna karma ud i co ?? znów kamień !!! błagam jeżeli ktoś przeszedł coś takiego lub zna dobra klinikę gdzie poradzą co robić proszę o odzew
 

imię *
 
e-mail   
 
temat *
 
treść *
 
 

emotikonki:

 
 

 


* dane obowiązkowe